Základní informace a struktura

Základní informace

SK Florbal Benešov z.s.

IČO: 705 68 154 

Telefonní kontakt: +420 739 746 143

Sídlo: Čechova 878/B, Benešov 256 01

Bankovní spojení: 51-4410140207/0100 KB Benešov

Kancelář: F.V. Mareše 2056, 256 01 

E-mail:

Představení klubu

Jsme jedním z nejstarších klubů v ČR. Dvacetiletá tradice aktivního florbalu, sedmnáctiletá organizovaného, v rámci České florbalové unie.

Členskou základnou čítající 273 aktivních členů, kteří hrají soutěže, a dalšími, kteří se podílejí na dění v klubu, patříme mezi největší kluby v regionu, a to v mužské, ženské sekci a zejména v mládežnických kategoriích

V mistrovských soutěžích nás reprezentuje 12 týmů v mládežnických kategoriích a pět týmů v dospělých.

Sportovní proces zajišťují kvalifikovaní trenéři, přičemž tréninkový proces je metodicky řízen dle sekcí šéftrenéry a trenérskou radou, která zaručuje širší pohled a potřebnou oponenturu. Stejná péče je věnována i regeneraci.

Vedení klubu spojuje patriotismus ke klubu i regionu, přičemž v kritériích věku, odborných znalostí a dovedností se vyznačuje vyváženosti, otevřeností a profesionálním přístupem.

Financování klubu je vícezdrojové s významným akcentem na vyváženost vlastních a cizích zdrojů s dlouhodobým výhledem a tvorbou rezervy

Výkonným orgánem spolku je Výbor spolku

  • předseda spolku: Mgr. Josef Vachtl místopředseda: Miloš Vojtíšek
  • členové výboru: Petr Tůma, Petr Sahula, Lukáš Brož, Pavel Vrkoslav, Martin Mičlo            
  • manažer klubu a PR : Petr Tůma
  • sekretář: Michal Vojtíšek        

Kontrolu zajišťuje Revizní a kontrolní komise

Florbal Benešov 2020 > O klubu > Základní informace a struktura