Firemní kultura, mise, vize a strategické cíle

Firemní kultura:

Poslání - mise: Pro všechny zájemce organizovat a provádět florbal v městě Benešov a v jeho okolí. Za účel uskutečnění tohoto poslání vytvářet materiální a tréninkové podmínky.

Vize Chceme být silným nezávislým florbalovým klubem s vysokou mírou benešovského patriotismu, který vychovává špičkové hráče a hráčky v duchu fair play na hřišti i mimo něj.

Díky výborné práci s mládeží směřuje do plné struktury mužských i ženských kategorií s ambicí hrát špičkový florbal na celostátní úrovni.

Hodnoty:

Vždy věříme ve své vlastní síly.Za všech okolností si hodláme udržet nezávislost a svobodu v rozhodování, V hráčích pěstujeme vlastenectví a podporujeme benešovský patriotismus.                         

Sportovní duch, hodnoty fair play jsou důležitější než vítězství. Bez ohledu na výkonnost soupeře zachováváme k němu za všech okolností respekt a úctu. Jsme hrdí. Jsme otevření a přátelští. Šikana na všech úrovních, ale i nekázeň a nerespektování pravidel k nám mají vstup zakázán.

Strategické cíle:

Utvořit pevnou strukturu řízení se vzájemnou interakcí a kontrolní činností.          

Posílit jednotlivé prvky vícezdrojového financování zejména oblast fundraisingu.         

Získávat zdroje z grantové politiky, ze všech úrovní.         

Stabilizovat a dále rozvíjet a posilovat oblast personálních zdrojů, a to nejenom v oblasti sportovního procesu.    

Zlepšit proces plánování a alokace zdrojů, včetně tvorby a kontroly plnění rozpočtu.          

Posílit zabezpečení dat a ochrany osobních údajů.         

Výrazně posílit zabezpečení, zajištění a ochranu v oblasti pojištění zdraví a odpovědnosti hráčů i trenérů.         

Rozšířit členskou základnu zejména v dívčí a ženské sekci.  

Vytvořit sportovní strategické cíle pro jednotlivé kategorie.          

Ve sportovní struktuře posílit pozici šéftrenérů a trenérské rady.         

Utvářet image klubu na základě naplnění poslání a vizí ve spojení s jednotným vizuálním stylem, komunikací a prezentací a systému hodnot.

Vytvořit podrobnou historii klubu a prezentovat ji navenek.

florbalbenesov.cz > O klubu > Firemní kultura, mise, vize a strategické cíle
Loading...

SK Florbal Benešov

Loading...

SK Florbal Benešov

DNES SLAVÍ NAROZENINY

 

Partneři a sponzoři

www.benesov-city.cz

www.benesov-city.cz

www.floorballplayer.net

www.floorballplayer.net

logo.png

https://www.ceskyflorbal.cz/home

https://www.ceskyflorbal.cz/home

středočeský-kraj-logo.jpg

  

ebas_logo.jpg

mšmt.jpg

finpos_logo.jpg

logo_svět_zdraví.png

logo.jpg

metrans_logo_hhla_metrans_cmyk.jpg

 

 

 

Zájem o pojištěníPOZOR: Můžete volit pouze jednou.

Otázka: Zájem o pojištění(celkem 3541 hlasů)

Máte zájem o úrazové pojištění Vašeho dítěte zajíštěné hromadně klubem, s platbou pojistného ve výši max. 750 Kč/ ročně?

Odjezdy

vytvořeno pomocí služby rajce.net