Firemní kultura, mise, vize a strategické cíle

Firemní kultura

Poslání - mise: Pro všechny zájemce organizovat a provádět florbal v městě Benešov a v jeho okolí. Za účel uskutečnění tohoto poslání vytvářet materiální a tréninkové podmínky.

Vize Chceme být silným nezávislým florbalovým klubem s vysokou mírou benešovského patriotismu, který vychovává špičkové hráče a hráčky v duchu fair play na hřišti i mimo něj.

Díky výborné práci s mládeží směřuje do plné struktury mužských i ženských kategorií s ambicí hrát špičkový florbal na celostátní úrovni.

Hodnoty

Vždy věříme ve své vlastní síly.Za všech okolností si hodláme udržet nezávislost a svobodu v rozhodování, V hráčích pěstujeme vlastenectví a podporujeme benešovský patriotismus.                         

Sportovní duch, hodnoty fair play jsou důležitější než vítězství. Bez ohledu na výkonnost soupeře zachováváme k němu za všech okolností respekt a úctu. Jsme hrdí. Jsme otevření a přátelští. Šikana na všech úrovních, ale i nekázeň a nerespektování pravidel k nám mají vstup zakázán.

Strategické cíle

Utvořit pevnou strukturu řízení se vzájemnou interakcí a kontrolní činností.          

Posílit jednotlivé prvky vícezdrojového financování zejména oblast fundraisingu.         

Získávat zdroje z grantové politiky, ze všech úrovní.         

Stabilizovat a dále rozvíjet a posilovat oblast personálních zdrojů, a to nejenom v oblasti sportovního procesu.    

Zlepšit proces plánování a alokace zdrojů, včetně tvorby a kontroly plnění rozpočtu.          

Posílit zabezpečení dat a ochrany osobních údajů.         

Výrazně posílit zabezpečení, zajištění a ochranu v oblasti pojištění zdraví a odpovědnosti hráčů i trenérů.         

Rozšířit členskou základnu zejména v dívčí a ženské sekci.  

Vytvořit sportovní strategické cíle pro jednotlivé kategorie.          

Ve sportovní struktuře posílit pozici šéftrenérů a trenérské rady.         

Utvářet image klubu na základě naplnění poslání a vizí ve spojení s jednotným vizuálním stylem, komunikací a prezentací a systému hodnot.

Vytvořit podrobnou historii klubu a prezentovat ji navenek.

Florbal Benešov 2020 > O klubu > Firemní kultura, mise, vize a strategické cíle