Staňse součástí našeho klubu

Co musíš udělat proto, aby si se stal členem našeho klubu?

1) VYPLNIT PŘIHLÁŠKU DO KLUBU SK FLORBAL BENEŠOV, v případě člena mladšího 18-ti let je třeba vyplnit všechny údaje o zákonném zástupci.

 Soubor:prihlaska_a_souhlas.pdfPopis:

 

2) VYPLNIT ŽÁDOST O POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU

Soubor:zadost_o_posouzeni_zdravotni_zpusobilosti_k_telesne_vychove_a_sportu.pdfPopis:

 

3) Všechny vyplněné a podepsané formuláře je třeba odevzdat po tel. domluvě sekretáři klubu Michalu Vojtíšekovi. Dokumenty je také možno nascanovat a odeslat emailem na , nebo je možné formuláře odevzdat trenérovi dané kategorie.