Staňse součástí našeho klubu

Co musíš udělat proto, aby si se stal členem našeho klubu?

1) Vyplnit PŘIHLÁŠKU ČFbU

Soubor:prihlaska_clena_do_cfbu_2018.pdfPopis:

2) Vyplnit PŘIHLÁŠKU do klubu SK Florbal Benešov

Soubor:prihlaska-a-souhlas.pdfPopis:

3) Vyplnit ŽÁDOST O POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU

Soubor:zadost_o_posouzeni_zdravotni_zpusobilosti_k_telesne_vychove_a_sportu.pdfPopis:

 

 4) Všechny vyplněné a podepsané fomuláře je třeba odevzdat v úředních hodinách sekretáři klubu Luďku Červovi. Dokumety je také možno nascanovat a odeslat emailem na , nebo je možné formuláře odevzdat trenérovi dané kategorie.