Nový člen

Co musíš udělat proto, aby si se stal členem našeho klubu?

 

1) Vyplnit PŘIHLÁŠKU ČFbU

Soubor:prihlaska_clena_do_cfbu_2018.pdfPopis:

2) Vyplnit PŘIHLÁŠKU do klubu SK Florbal Benešov

 Soubor:prihlaska-a-souhlas.pdfPopis:

3) Vyplnit formulář ŽÁDOST O POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU

Soubor:zadost_o_posouzeni_zdravotni_zpusobilosti_k_telesne_vychove_a_sportu.pdfPopis:

 4) Všechny vyplněné a podepsané fomuláře je třeba odevzdat v úředních hodinách sekretáři klubu Luďku Červovi. Dokumety je také možno nascanovat a odeslat emailem na sekretar@florbalbenesov.cz, nebo je možné formuláře odevzdat trenérovi dané kategorie. 

florbalbenesov.cz > Nábor > Nový člen
Loading...

Nábor hráčů a hráček florbalu

  • Nový člen
Loading...

Nábor hráčů a hráček florbalu

  • Nový člen