Upozornění pro členy klubu

6.11.2018

Dne 31. 10. 2018 uplynula lhůta k uhrazení členských příspěvků na sezónu 2018-2019.

Žádáme tedy ty členy klubu, a to hráče, trenéry či funkcionáře, kteří tak ještě neučinili, aby své povinnosti co nejdříve, nejlépe bezodkladně splnili. Postupně v průběhu měsíce listopadu budou probíhat kontroly plnění povinností po jednotlivých kategoriích a bylo by nepříjemné zjistit nesrovnalosti. Zároveň všechny členy upozorňujeme, že je možno v odůvodněných případech žádat o splátkový kalendář, a to písemně na mail sekretar@florbalbenesov.cz, popřípadě v akutních sociálních případech je možno po dohodě využít i iniciativy Nadace českého olympijského výboru. Všem, kteří již mají povinnosti splněny, děkujeme a vážíme si jejich odpovědného přístupu.

Výkonný výbor SK Florbal Benešov z. s.

obeznik.jpg

Florbal Benešov 2020 > Aktuální > Upozornění pro členy klubu