Platba hráčských licencí

17.7.2013

 Upozorňujeme na možnost platby licencí a soupisek na sezónu 2013/14

 

Matriční úsek chce předejít chybám a nedorozuměním při platbách za individuální hráčské licence a platbách za soupisky družstev pro nadcházející sezónu 2013/14. Platby za individuální hráčské licence a za soupisky je možné provádět od 1.7.2013.

Upozorňujeme všechny členy, aby ve svém zájmu doplnili a udržovali aktuální emailovou adresu ve svém profilu ve FISu. Mohou tak dostávat veškeré matriční informace přímo na uvedený mail, včetně pokynů k platbě po jejím vygenerování a také průběžné informace o zpracování jejich žádostí a schválení.

Postup pro zaplacení individuální hráčské licence či licence za soupisku družstva je velmi jednoduchý. Příkaz k platbě za licenci vygenerujete přes svůj přístup do systému FIS a následně pod odkazem "Platba licence" ať už jako hráč či jako sekretář oddílu. Je třeba si vygenerovat příkaz pro novou platbu za licenci na sezónu 2013/14 a poplatek uhradit pod variabilním symbolem uvedeným v příkazu k platbě. V případě nejasností využijte nápovědy k FISu.

Nejčastější chyby, které se objevují jsou ty, že hráči uhradí individuální hráčskou licenci pod variabilním symbolem, který byl aktivní pro licence v předešlých sezónách, to jest na ročníky již uplynulé a ne pod nově vygenerovaným unikátním variabilním symbolem. Dále, že si platbu za licence vůbec nevygenerovali a posílají ji pod různými variabilními symboly. Systém tyto platby nedokáže přiřadit a platba zůstane na účtu nespárována a licence neuhrazena. Je potřeba být obezřetný a platbu posílat s variabilním symbolem, který byl vygenerován pro novou sezónu a důsledně ho při placení kontrolovat.

MÚ ČFbU také doporučuje s platbou neotálet a provést ji již během měsíců července a srpna a to jednak z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v poháru ČFbU musí mít licenci uhrazenu už před startem 1. kola poháru ČFbU a musí být také přiřazeni na soupisku družstva. První kolo poháru České pojišťovny 2013 začíná už o víkendu 31. srpna a 1. září 2013 a start ligových soutěží je letos již 7.9.2013.! Současně se tím vyhnete každoročnímu přetížení Matriky žádostmi během měsíce září.

Již samozřejmostí je, že může kdokoliv na internetových stránkách www.cfbu.cz sledovat stav všech zaslaných žádostí na Matriční úsek včetně plateb za licence pod odkazem matriční kniha v horní liště této stránky. Informace, které záznam v matriční knize o každé jednotlivé žádosti nese, jsou poměrně rozsáhlé, neboť ve výpisu naleznete například informace kdy byla žádost zpracována, o kterého hráče (člena) se v žádosti jedná a za který oddíl. Současně záznam obsahuje i informace o platbě a stavu zaplacení žádosti. Ti členové, kteří mají uvedenu správnou a funkční emailovou adresu dostanou informace ohledně jejich žádosti i na email a nemusí tedy nic vyhledávat v matriční knize.

Pro pohodlnější práci s knihou je možné jednotlivé záznamy i kombinovaně filtrovat (kliknutím na název sloupce se otevře pole pro zadání filtru) a záznamy lze také pomocí šipek vedle názvu sloupce vzestupně a sestupně řadit. Další informace s podrobnějším popisem jednotlivých údajů naleznete přímo pod odkazem na Matriční knihu.

Matriční úsek ČFbU předem děkuje všem, kteří tuto prosbu o spolupráci vyslyší a zařídí si vše potřebné během července!

Platba hráčských licencí
Florbal Benešov 2020 > Aktuální > Platba hráčských licencí