Projekt „Podpora florbalu na ZŠ na Benešovsku“

7.12.2012

Projekt „Podpora florbalu na ZŠ na Benešovsku“

Jak přilákat děti ke sportu a jak podporovat ty, které by sportovat chtěly? Kde mají školy v již tak napjatém rozpočtu najít finanční prostředky na kvalitní sportovní vybavení? To je otázka, kterou si pokládají jak ředitelé škol, tak i  sportovní kluby a organizace.

S jedním z možných řešení přicházejí benešovští florbalisté, kteří vyhlásili projekt „Podpora florbalu na ZŠ na Benešovsku“ .

Cílem tohoto sportovního projektu je zajištění dostupnosti a vybavenosti škol bezpečným, certifikovaným a kvalitním florbalovým vybavením pro hráče i brankáře, a tím zvýšit motivaci dětí ke sportování, zdokonalování jejich schopností a dovedností ve florbalu. Účelem je dosažení zejména radosti z pohybu a ze hry, a získání dětí k této hře již v brzkém věku. V neposlední řadě je nutné zvýšit bezpečnost jak u hráčů, tak brankářů, a to zejména u dětí na prvním stupni základních škol na benešovském okrese.

V rámci tohoto projektu již byla uzavřena Smlouva o partnerství, kdy partnerem projektu se stala Základní škola Benešov, Jiráskova 888, poskytovatelem podpory je právě SK Florbal Benešov.

Základní škola se touto smlouvou zavázala mimo jiné podporovat florbal ve škole, zejména vytvořením podmínek pro fungování florbalového kroužku. Dále pak umožnit  účast školním týmům na florbalových turnajích pořádaných pro ZŠ, atd.

 SK Florbal Benešov, jako poskytovatel podpory zajistí na své náklady účast kvalifikovaných rozhodčích alespoň na jednom turnaji pořádaném školou a za splnění určitých podmínek poskytne formou daru florbalové vybavení, tedy florbalové hole a kompletní brankářskou výstroj včetně masky.

Základní škola Jiráskova již své florbalové vybavení  od SK Florbal Benešov převzala.

 Oba subjekty zúčastněné na tomto projektu věří, že se jim podaří motivovat nové děti ke sportu a že se zlepší podmínky pro provozování florbalu, či sportu jako takového.

 SK Florbal Benešov je ochoten a připraven jednat s dalšími základními školami o jejich vstupu do tohoto, zcela určitě prospěšného, projektu.

V současné době je těsně před realizací smlouva s další benešovskou školou, a to ZŠ Dukelská.

 

Luděk Červ

Florbal Benešov 2020 > Aktuální > Projekt „Podpora florbalu na ZŠ na Benešovsku“